top of page
26.jpg

Постове

  • Снимка на автораСю Славева

Японските визитки мейши (名刺)

Мейши (名刺) представлява визитна картичка, която е важна част от бизнес отношенията между японците. Размяната на мейши е най-важната стъпка към опознаване още при първата среща в японска бизнес среда. Визитките се разменят при строго определени правила, включващи:

  • Подават се само в изправено положение (без да има предмети между хората). Редът за подаване е от висшестоящия към останалите.

  • Давайки мейши, представяте себе си - казвайки от коя компанията сте. Представянето е последвано от лек поклон.

  • Следва самата размяна ма мейши.

  • Визитната картичка се хваща на височината на гърдите и се подава с две ръце, така че информацията на нея да се чете от другата страна.

японски визитки мейши в Япония

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page