top of page

生き甲斐   

Уроци по Български език и литература

БЕЗПЛАТНИ МАТЕРИАЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Помагала

Българската азбука.png

"Българската азбука" е БЕЗПЛАТНО листче за учене на българската азбука!

В помагалото ще откриете:

  • 30-те български букви, написани с печатен и ръкописен шрифт.

Помагалото е чудесен ориентира за навлизащите в българския език! Изтеглете листчето, разпечатайте го и се упражнявайте в писане на българските букви. 

автор Сю Сенсей

生き甲斐   

Писане

Безплатно помагало за ръкописно писане

"Картинки за оцветяване и думички за писане" е БЕЗПЛАТНО листче за оцветяване и писане по шаблон!

В помагалото ще откриете:

  • 15 страници с различни думи на български език, свързани с любимите герои от детските приказки.

  • Думите са изписани с ръкописен шрифт с главни и малки букви.

  • Всяка дума е написана с пунктир, така че да може детето да я повтори.

  • Към всяка дума има картинка, която чака да бъде оцветена!

Изтеглете листчето, разпечатайте го и се упражнявайте заедно с Вашето дете в писане на думи на български език! Забавлявайте се, докато оцветявате интересните картинки!

автор Сю Сенсей

生き甲斐   

bottom of page