maple-6290891_1920.jpg

Постове

6 стъпки за успешен JLPT

Подготовката за JLPT (Japanese language proficiency test) или Тестът за определяне нивото на владеене на японски език е съпроводен от няколко основни стъпки.


Самото явяване на JLPT е лесна крачка, но преди него е нужно да се определи нивото, към което се стремим. Съответните нива са N5, N4, N3, N2 и N1. N5 покрива базови знания, а N1 експертни.За да бъдат трайни знанията е нужно да не се пропуска материал и да се работи достатъчно по всеки един компонент от теста - граматика, лексика, канджи к слушане.

Неминуема част от успешното явяване на JLPT са четенето на вестници , слушането на радио.

Особено когато времето за подготовка е дефицит, то трябва да е добре разпределено.

Честото тестване на придобитите знания води до усъвършенстване. Това може да се осъществи чрез апликации, физически учебници или онлайн сайтове.