top of page
26.jpg

Постове

  • Снимка на автораСю Славева

Различните глаголи "мисля" на японски език


Аз съм Сю Славева и днес ще ви представя нюансите на глагола "мисля" в японския език.


Когато изразяваме това, че мислим нещо, могат да се използват глаголите 🤔思う (омоу) и 🤔考える (кангаеру).


Вниманието ни в случая се насочва към това по какъв начин е извършено мисленето. Докато при 思う отговорът ни е спонтанен и породен от емоция, то при 考える вече сме сме имали възможността да премислим и са стигнем до някакво решение, породено от мислите ни. С други думи - при 思う отговорът ни идва от ❤️сърцето, а при 考える отговорът е взет от 🧠 мозъка ни.


Например:

⭐どう思いますか。(Доо омоимас(у)ка?)- често въпросът бива превеждан като "Какво мислиш?", но смисълът му е "Как мислиш?" и отговорът се очаква да е базиран на мислите, породени в момента на диалога.

⭐どう考えますか?(Доо кангаемас(у)ка?) - отново имаме въпроса "Какво мислиш?", разглеждан по-скоро като "Какво смяташ?".


Подобни публикации

Виж всички

1 Comment


Guest
Jun 09, 2022

е как да тръгна да уча

Like
bottom of page