maple-6290891_1920.jpg

Постове

Общото и различното в японските канджи за "вода" от "лед"


Красотата на японския език далеч не е изчерпва с изящността на калиграфско изобразените канджи.


Красотата на японския език е съвкупност от благозвучие, он-йоми и кун-йоми (или различните четения на канджи) и онези малки детайли в йероглифите, които показват значението им.