top of page
26.jpg

Постове

  • Снимка на автораСю Славева

Невероятността на японската гейша (芸者)

Японската дума гейша (芸者) буквално означава „човек на изкуството“ - на пеенето, на танците и свиренето на шамисен, на калиграфия, икебана, редене на поезия. Заедно с това гейша е изкусна майсторка в говоренето, сервирането на храни и напитки (част от чайната церемония).

📷 G Poulsen от Pixabay <https://pixabay.com/.../geisha-shrine-temple-traditional.../>

Преди да се превърне в гейша, всяка кандидатска за такава минава през задължително обучение. Обучаващата се гейша се нарича майко (舞子). Често задълженията на майко се изразяват в чиракуване на обучаващата я гейша. Чиракуването трае не по-малко от пет години. За да се превърне в гейша, майко се учи да пее, танцува и свири на шамисен (三味線), да говори правилно, да създава поезия, да сервира по време на чайна церемония. Всичко това се случва в квартирата на майко, наречена окия (置屋), която се управлява от окаасан (お母さん) или т.нар. "майка".

Мястото, на което може да бъде гледано изпълнението на гейша, е чайна, а самата окия се намира в близост до нея. Ролята на гейша е да предразположи гостите да се чувстват спокойни. За тази цел тя прибягва до разговори, игри с пиене и танцови изпълнения.

Гейшите са работят по райони, които се наричат ханамачи (花街) или "град на цветята". Създадени са през 17. век, когато са приети закони, според които може да има определени форми на забавление само в определени квартали. Най-известният ханамачи в Япония е Гион (намиращ се в Киото).

📷 Vinson Tan ( 楊 祖 武 ) от Pixabay <https://pixabay.com/.../geisha-traditional-clothes.../>

Основен елемент от външния вид на гейшата е брилянтният ѝ грим. И майко, и гейша покриват лицата и шията си с традиционен бял грим оширой (白粉), представляващ паста от прах, смесен с вода. Красивото червило, което нанасят на устните си, се нарича бени (紅). Черната очна линия и червен пигмент около очите са задължителен елемент от грима на майко и гейша. Единствената непокрита от оширои част е задната част на шията или т.нар. ериаши (襟足). Прави се, за да остави впечатление за удължаване на врата.


В различните краища на Япония гейша носи различно наименование. В Киото и Токио се нарича гейко (芸子), а в Ниигата и Канадзава ги (妓).


Към днешна дата на Острова има около 600 гейши. Днес около половината от японските гейши живеят и работят в Киото, въпреки че все още има няколко района на гейши в Токио, Канадзава, Ниигата и Хачиоджи. 

Подобни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page