top of page
26.jpg

Постове

  • Снимка на автораСю Славева

Възможна ли е аналогия между българския и японския език?

Аз съм Сю Славева и днес ще ви представя една интересна аналогия между българския език & японския език. 🇧🇬 Българската дума, която ще разгледаме, е свързана с т.нар. 👫 "детски език". Чували ли сте как някои деца използват думата "нани", когато искат да кажат, че им се 😴 спи или искат да споделят, че някой друг си поспива? В 🇯🇵 японския език съществува дума с аналогично звучене на нани, но с коренно различно значение. С канджи думата се изписва така - 何, но има нещо специфично в употребата му. Освен нани, в японския език има още едно четене на йероглифа, което е "нан".

Ето и в кои случаите, в които се употребява нан: ⭐ これは何ですか。(Коре уа на дес(у)ка?) или "Какво е това?"; ⭐ 専攻は何ですか。(Сенкоо уа на дес(у)ка?) или "Каква е сепциалността ти?"; ⭐ 何で私のパーティーに来なかったの? (Нанде уаташи но частици ни конакатта но?) или "Защо не дойде на купона ми?". А това са някои от случаите, в които 何 се използва като нани: ⭐ 何をしていますか。(Нани о ш(и)те имас(у)ка?) или "Какво правиш?"; ⭐ 何が起きたの? (Нани га окита но?) или "Какво стана?"; ⭐ 何人ですか。(Нани джин дес(у)ка?) или "Каква е националността ти?". Последният пример, съдържащ 何人, всъщност може да се употреби и като "нан нин" в изречение като 日本の人口は何人ですか。Изречението придобива смисъла "Колко е населението на Япония?", а четенето му Нихон но джинкоо уа на джин деск(у)ка?. Смятам, че използването на всякакви аналогии по време на изучаване на даден език е доста добър начин за запомняне на лексика, канджи и пр.! #японскиезик #уроципояпонскиезик #онлайнкурспояпонскиезик #икигай #езиковцентърикигай #何 #日本 #日本語 #生きがい #japanese #japan #naniornanПодобни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page