JLPT ТЕСТ

японското знаме.png

JLPT (Japanese-Language Proficiency Test, на японски 日本語能力試験)е тест за владеене на японски език от чужденци. Тестът се провежда ежегодно в гр. София и гр. Варна. Всеки, успешно взел JLPT, получава сертификат, издаден от Япония, който важи доживот и отваря много врати на хората, занимаващи се с езика. 

Тестът е разделен в 5 нива, като N5 засяга базови познания, а N1 експертни познания по японски език. Притежаващите сертификат за N4, имат право да кандидатстват в различни конкурси и изпити, свързани с обучения в Япония! 

Заповядайте, за да стартираме подготовката за JLPT заедно!