ЦЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ

икона индивидуал.png

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Понастоящем обучение се осъществява онлайн!

 ЯПОНСКИ ЕЗИК      БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

45 мин.– 30 лв.             45 мин. – 20 лв.

60 мин. – 40 лв.           60 мин. – 30 лв.
90 мин. – 50 лв.           90 мин. – 40 лв.

икона група.png

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Групите могат да бъдат от двама до пет души !

Предимствата на груповата работа с по-малко хора са свикване с работенето в екип и в конкурентна среда. Освен това, има възможност за наблюдение на всеки един от обучаващите се и по-детайлна работа.

икона подарък.png

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

ЯПОНСКИ ЕЗИК 

Пакети по 45 мин.

Пакет 20 уч. ч. по 45 мин. - 590 лв. 

Пакет 30 уч. ч. по 45 мин. - 890 лв.

Пакет 40 уч. ч. по 45 мин. - 1190 лв.

Пакети по 60 мин.

Пакет 20 уч. ч по 60 мин. - 790 лв.

Пакет 30 уч. ч по 60 мин. - 1190 лв.

Пакет 40 уч. ч по 60 мин. - 1590 лв.

Пакети по 90 мин.

Пакет 20 уч. ч по 90 мин. - 990 лв.

Пакет 30 уч. ч по 90 мин. - 1490 лв.

Пакет 40 уч. ч по 90 мин. - 1990 лв.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Пакети по 45 мин.

Пакет 20 уч. ч. по 45 мин. - 390 лв. 

Пакет 30 уч. ч. по 45 мин. - 590 лв.

Пакет 40 уч. ч. по 45 мин. - 790 лв.

Пакети по 60 мин.

Пакет 20 уч. ч по 60 мин. - 590 лв.

Пакет 30 уч. ч по 60 мин. - 890 лв.

Пакет 40 уч. ч по 60 мин. - 1190 лв.

Пакети по 90 мин.

Пакет 20 уч. ч по 90 мин. - 790 лв.

Пакет 30 уч. ч по 90 мин. - 1190 лв.

Пакет 40 уч. ч по 90 мин. - 1590 лв.

ИКИГАЙ Плътно.png

Японската дума "икигай" означава нещо, за което човек си струва да живее!

生き   甲斐