ЦЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ

икона индивидуал.png

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Понастоящем обучение се осъществява онлайн.

 ЯПОНСКИ ЕЗИК      БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

45 мин.– 30 лв.             45 мин. – 20 лв.

60 мин. – 40 лв.           60 мин. – 30 лв.
90 мин. – 50 лв.           90 мин. – 40 лв.

икона група.png

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Групите могат да бъдат от двама до пет души !

Предимствата на груповата работа с по-малко хора са свикване с работенето в екип и в конкурентна среда. Освен това, има възможност за наблюдение на всеки един от обучаващите се и по-детайлна работа.

икона подарък.png

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Пакетните цени се определят в зависимост от интензитета на уроците и продължителността им във времето.

За повече информация се свържете с нас на телефон +359 876 32 44 59.

ИКИГАЙ Плътно.png

Японската дума "икигай" означава нещо, за което човек си струва да живее!

生き   甲斐