УЧИ САМ

В Езиков център "ИкигаЙ" вярваме, че ролята на преподавателя е изключително важна в процеса на обучението по даден език. Затова предлагаме както индивидуално, така и групово обучение по японски език и култура и български език и литература (БЕЛ). Ако искате да работите с квалифицирани опитни преподаватели, заповядавайте при нас!

Въпреки това знаем също, че има хора, които предпочитат да се обучават сами. Добре е всички, които искат да учат в такава форма, да се запознаят с това, че самообучението има своите плюсове и минуси. Положителната му страна е свързана с това, че всеки може да разпредели времето си за учене както сметне за добре. От друга страна - липсата на преподавател е предпоставка за изоставането в учебния материал, тъй като реално няма кой да отговори на възникналите в процеса на обучението въпроси.

Съществува и трети вариант, който ние от Езиков център "ИкигаЙ" прилагаме. Предлагаме на всеки самообучаващ се помощ при закупуване на повече от три учебни материала. Условията са въпросите да не са повече от 5 и да изпратени по имейл в рамките на 6 месеца от закупуването на учебните материали. 

ИКИГАЙ Плътно.png

Японската дума "икигай" означава нещо, за което човек си струва да живее!

生き   甲斐