ОБУЧЕНИЕ

Езиковото обучение се осъществява в индивидуална или групова форма. Независимо от избора, в часовете по японски език се залага на активната съвместна работа между преподавател и обучаващия се или групата. По този начин се развиват способностите за работа както в екип, така и в конкурентна среда. Упражняват се и се затвърждават получените знания чрез писане на мини есета, организиране на ролеви игри и др., които са предпоставка за постигане на увереност при използването на езика. Запознаването с японската култура се осъществява чрез дискусии на тема манга, аниме, самураи, традиционна кухня, обичаи, гейши, кимона и много други любопитни факти. Обучението включва и подготовка за JLPT (тестът за владеене на японски език),. Повече информация за него може да намерите в секция JLPT ТЕСТ. 

Часовете по български език и литература включват тренинги за работа с тестове и ролеви упражнения за явяване на НВО (национално външо оценяване) след 4-ти и 7-ти клас, както и матура след 12-ти клас. Подготовка за кандидат-студентски изпити и входящи и изходящи нива. Упражнения върху правопис и правоговор; писане на есе, отговор на литературен въпрос и преразказ са част от упражненията, които стимулират мисловната дейност и оформят критическо и аналитично мислене. 

 

ИКИГАЙ Плътно.png

Японската дума "икигай" означава нещо, за което човек си струва да живее!

生き   甲斐