ВИДЕА

В Езиков център "ИкигаЙ" вярваме, че частното обучение трябва да бъде освен забавно и ползотворно, но и достъпно. Поради това, част от нашата работа е поднесена в платформата YouTube, където може да се видят интересни видеа, насочени към японския език и култура и българския език и литература.

ИКИГАЙ Плътно.png

Японската дума "икигай" означава нещо, за което човек си струва да живее!

生き   甲斐