fuji-4669297.jpg

Видеа

В Езиков център "ИкигаЙ" вярваме, че частното обучение трябва да бъде освен забавно и ползотворно, но и достъпно. Поради това, част от нашата работа на Сю Славева е поднесена в платформата YouTube, където тя споделят интересни видеа, насочени към японския език и култура.